Judo Ryu Rijkse

Inge Sangers legt na 22 jaar trouwe dienst aan Judo Ryu Rijkse haar bestuurstaken neer!

Afgelopen woensdag 13 november heeft Inge Sangers tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV), na zich 22 jaar op een onovertroffen wijze te hebben ingezet voor onze vereniging, haar bestuurstaken neergelegd.

Het begon allemaal in het najaar van 1997 waar we met een groepje van 5 enthousiastelingen besloten om de judosport in IJsselstein op de kaart te gaan zetten. Met dit groepje judoliefhebbers zijn we gaan flyeren in de wijken rondom de Poortdijk, om leden te werven. Van de gemeente kregen we – dankzij ons gedegen plan- een gloednieuwe judomat. Met een judodemonstratie en opening door de toenmalige wethouder sportzaken, konden we op 10 januari 1998 onze eerste leden verwelkomen.

Inge was als één van de oprichters van Judo Ryu Rijkse een belangrijke motor voor de gedegen organisatie van onze club en dat is ze altijd gebleven. Lange tijd vervulde ze op zeer adequate wijze de voorzittersrol, maar ook in de laatste jaren als algemeen bestuurslid, speelde ze nog altijd een belangrijke rol met een fors takenpakket. Inge wist altijd alles te vinden, te regelen en iedereen te herinneren aan benodigde acties. Het belang van de leden en in het bijzonder de kinderen stonden bij haar altijd voorop.

Na 22 jaar trouwe dienst, maakt ze nu echter graag ruimte voor nieuwe vrijwilligers. We zullen Inge heel erg missen, maar zijn haar vooral dankbaar voor de belangrijke rol die ze altijd gespeeld heeft binnen de vereniging. We wensen Inge fijne, rustige en administratieloze zaterdagen en woensdagen toe.  Gelukkig verdwijnt Inge niet helemaal; Ze zal op de achtergrond met losse werkzaamheden nog betrokken blijven bij ‘haar’ club en als erelid is ze voor altijd verbonden aan Judo Ryu Rijkse. Voor iedereen die haar nog wil bedanken voor haar inzet, ze is er weer op 30 november 😊.

Ook Inge Oostrom (kon helaas niet aanwezig zijn) werd door voorzitter Egbert Hooijsma tijdens de ALV uit het Kamer van Koophandel register geschreven als bestuurslid. Van haar was reeds in juni afscheid genomen. Als nieuw bestuurslid werd tijdens de ALV, Giancarlo Cosentino verwelkomt. Als ouder van Laura is Giancarlo al sinds 2014 met de vereniging bekend. Hij neemt o.a. de taak van secretaris op zich en heeft de afgelopen maanden zich reeds verdiept in de diverse werkzaamheden. We hebben alle vertrouwen in een plezierige samenwerking met Giancarlo.

 

Namens het bestuur van Judo Ryu Rijkse,

Irma Rijkse