Judo Bond Nederland

Judo Bond Nederland

Judo Ryu Rijkse is lid van de Judo Bond Nederland (JBN) en draagt het JBN keurmerk. Het JBN keurmerk staat voor een waarborg van kwaliteit en veiligheid. 

De JBN zorgt voor verbinding binnen de judosport, organiseert diverse evenementen waaronder de officiële regionale en landelijke kampioenschappen, leidt op tot erkende judoleraren, registreert via de clubs kyu-graden (banden geel-bruin) en is het orgaan die bevoegd is de examens van dangraad-houders af te nemen (zwarte band; 1e dan en hoger). 

 Leden van Judo Ryu Rijkse dienen zich individueel aan te melden bij de JBN voor hun lidmaatschap ten behoeve van officiële registratie bandexamen, deelname wedstrijden en dergelijk.

Aanmelden bij de JBN kan via de JBN website www.jbn.nl. Het aansluitnummer van onze vereniging is: D2SM49C

Indien uw zoon /dochter geen lid meer wil zijn van de JBN moet u dit zelf doorgeven aan de JBN.