Judo is the way to the most effective use of both physical and spiritual strength. By training you in attacks and defenses it refines your body and your soul and helps you make the spiritual essence of Judo a part of your very being. In this way you are able to perfect yourself and contribute something of value to the world. This is the final goal of Judo discipline.

 

Jigoro Kano

Jigoro Kano

Bij het bedenken van judo werd geput uit de rijke Japanse traditie aan vechtkunsten. Combinaties van klemmen en worpen werden echter uit het repertoire weggelaten: die kunnen gevaarlijk zijn, als de partner de techniek van het meerollen onvoldoende beheerst (in bijvoorbeeld het tai-jutsu spelen juist die technieken een belangrijke rol). Alhoewel judo onder de categorie vechtsporten valt, is de letterlijke vertaling: ‘de zachte weg’. Dit geeft al aan dat de doelstelling niet is om een tegenstander d.m.v. geweld uit te schakelen, maar te zoeken naar een efficiënte en technische manier om te overwinnen, zonder de ander te verwonden.
Judo werd door Jigoro Kano (1860-1938) ontwikkeld vanuit de traditionele Japanse vechtkunst Jiu-Jitsu. Voor de pedagoog Kano was judo niet zomaar een sport, hij beschouwde het vooral als een opvoedkundige methode.