Judo Ryu Rijkse

Beëindiging samenwerking TJU

Beste (ouders/verzorgers van) judoka’s,

 

De afgelopen jaren heeft Judo Ryu Rijkse samengewerkt met Top Judo Utrecht. Bij Top Judo Utrecht hebben judoka’s van Judo Ryu Rijkse zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van wedstrijdjudo door middel van extra trainingen en het draaien van wedstrijden onder de vlag van Top Judo Utrecht (TJU).  

Wij hebben de afgelopen maanden enkele evaluerende gesprekken gevoerd met TJU en de eindconclusie is dat wij de samenwerking gaan beëindigen waardoor we geen nieuwe judoka’s meer naar TJU zullen sturen.

De reden hiervoor is dat we op een aantal punten een verschil van inzicht hebben waarin we niet dichter bij elkaar komen te staan.  

TJU en Judo Ryu Rijkse hebben de beslissing overigens samen in een goede sfeer genomen en hebben respect voor elkaars werk als vereniging en stichting. Het uitgangspunt bij de beslissing is geweest dat dit geen gevolgen zal hebben voor de Judo Ryu Rijkse judoka’s die op dit moment bij TJU ingeschreven zijn. Zij blijven trainen en wedstrijden draaien onder leiding van TJU. 

De judoka’s van Judo Ryu Rijkse die zich verder willen ontwikkelen in het wedstrijdjudo krijgen hiertoe ook in de toekomst de benodigde kansen. Zo worden er uitdagende extra trainingen georganiseerd en zullen we hen de gelegenheid bieden deel te nemen aan die toernooien en trainingsstages die goed bij ieders individuele ontwikkeling passen. Ook kan de judoka, wanneer ook dat past bij zijn/haar ontwikkeling en ambitie, via Judo Ryu Rijkse worden aangemeld bij het Regionaal Training Centrum (RTC). 

We vinden het enerzijds jammer dat er een einde aan de samenwerking is gekomen, de trainingen en wedstrijden via TJU zijn zondermeer waardevol. Anderzijds vinden we als vereniging dat wanneer de inzichten blijven verschillen en dit ook onrust voor judoka’s/ouders oplevert, je een besluit moet nemen zoals we dat gedaan hebben met elkaar. Wij blijven de breedtesportvereniging waar zowel de recreatieve als de meer wedstrijd-georiënteerde judoka welkom is en in zijn/haar eigen ontwikkeling gedegen en verantwoord zal worden ondersteund. 

Bij vragen over bovenstaande kan contact worden opgenomen met Irma en/of ondergetekende, 

Namens het bestuur,

Egbert Hooijsma (Voorzitter)