OVER ONS

Judo Ryu Rijkse

Op 10 januari 1998 is judovereniging Judo Ryu Rijkse gestart met de eerste judolessen in sporthal de Poortdijk in IJsselstein. Al snel nam het ledenaantal toe en vormde zich een bloeiende vereniging met leden uit IJsselstein en omstreken. De leeftijd van de leden varieert van 5 tot 50 jaar, maar vooral de jongste jeugd is goed vertegenwoordigd.
Judo Ryu Rijkse staat onder leiding van gediplomeerde judoleraren, is aangesloten bij de JBN (Judo Bond Nederland), NVJJL (Nederlandse Vereniging van Judo- en Jiujitsu Leraren) en Irma Rijkse heeft zitting in de JBN dangraden examencommissie van JBN Midden Nederland. Er is een gedegen team van (assistent-) trainers, waardoor er veel aandacht is voor de individuele judoka.
Judo Ryu Rijkse wordt geleid door een professioneel opererend bestuur dat bij haar activiteiten ondersteund wordt door een grote groep vrijwilligers.

Visie en doelstellingen

Judo Ryu Rijkse biedt judo-onderwijs aan sporters vanaf vijf jaar. Iedereen die op een verantwoorde wijze in staat is om deel te nemen aan de trainingen is welkom. Centraal staat de eigen identiteit van de vereniging, waarbij alle judoleiders, bestuurs- en commissieleden op vrijwillige basis hun taken uitvoeren.

De judolessen staan in het teken van ontwikkeling op judotechnisch vlak. Op een sportieve manier wordt doelgericht gewerkt aan het aanleren en verbeteren van judotechnieken. Parallel hieraan vindt de opbouw van conditie en spierkracht plaats. Naast het sportkarakter van de vereniging is er ook veel aandacht voor het individuele welzijn, de mentale ontwikkeling, sociaal gedrag en inclusiviteit.

Onze ambitie is om judoka’s in een veilige omgeving goed judo-onderwijs te bieden waarbij plezier, discipline, respectvol gedrag en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. We leiden judoka’s op om een hogere kyu- of dangraad te behalen, om judoleraar te worden of om zich te ontwikkelen als wedstrijdjudoka.

Ook buiten de judolessen worden er activiteiten voor onze leden georganiseerd. Bij alle activiteiten zijn plezier, verbinding, respectvolle omgang met elkaar en leren van elkaar onze uitgangspunten.

Ons motto is: Persoonlijke ontwikkeling met de judosport!