Judo Ryu Rijkse

Social Media informatie

Beste (ouders van) leden Judo Ryu Rijkse,

Zoals bekend plaatst Judo Ryu Rijkse verslagen van toernooien en andere activiteiten. Deze verslagen gaan vaak vergezeld van foto’s waarop de leden van Judo Ryu Rijkse in beeld zijn.

De verslagen en de hierboven vermelde foto’s worden in de regel geplaatst op de website van Judo Ryu Rijkse maar ook op Facebook zijn wij actief. Het is in de toekomst overigens niet uit te sluiten dat er andere vormen van Social Media gebruikt zullen worden net zoals dat voor andere verenigingen en organisaties geldt.

Wij krijgen hierop veel positieve reacties, een leuk verslag met een paar leuke foto’s wordt in de regel zeer gewaardeerd door de judoka’s zelf maar ook door hun ouders/verzorgers, overige familieleden en bekenden.

Wij realiseren ons echter dat een judoka (of diens ouder(-s)/verzorger(-s)) altijd het recht heeft om er voor te kiezen om al dan niet te worden vermeld in een verslag en om herkenbaar op een foto te zijn die via internet/Social Media wordt verspreid. Wij willen dat graag kunnen respecteren wanneer dit het geval is. Wanneer wij hiervan op de hoogte zijn gesteld, zullen wij er dan ook voor zorgen dat dit niet gebeurt vanuit Judo Ryu Rijkse.

Daarom vragen wij de (ouders/verzorgers van) onze judoka’s om ons te informeren wanneer

  • De judoka niet in een verslag bij naam mag worden vermeld

en / of

  • De judoka niet herkenbaar mag zijn op een foto of filmmateriaal welke door Judo Ryu Rijkse via onze Website/Social Media wordt verspreid

U kunt dit kenbaar maken via mailadres info@judoryurijkse.nl of via één van de vertrouwenspersonen die u kunt vinden op onze site www.judoryurijkse.nl.

In de nabije toekomst zal deze vraag onderdeel uitmaken van het inschrijvingsformulier voor nieuwe leden. Wij willen echter middels dit bericht benadrukken dat het altijd mogelijk is om dit aan te geven.

Sportieve groet,

Bestuur Judo Ryu Rijkse