Judo Ryu Rijkse

We gaan weer beginnen!!

Komende zaterdag, 22 augustus,  gaan wij weer beginnen met onze judolessen in sporthal de Poortdijk.

We starten zaterdag met samengevoegde lessen:

10.00-11.00 uur judoles voor iedereen 2008 en later geboren   

11.00-12.00 uur judoles voor iedereen 2007 en eerder geboren

Voor de judoka’s die dit betreft: de woensdaggroepen starten op woensdag 26 augustus (op de normale tijden: 19:00 en 20:00)

Omdat wij ons nog steeds aan de richtlijnen van het RIVM moeten houden, nog even kort de belangrijkste punten:

–        de judoka’s wachten buiten voor de sporthal totdat ze worden opgehaald door een bestuurslid/vrijwilliger

–        voor en na de training desinfecteren zowel de sporters als de trainers hun handen

–        ouders mogen niet aanwezig zijn in de sporthal

–        voor de training wordt een korte gezondheidscheck uitgevoerd

–        sporters en medewerkers worden verzocht thuis naar toilet te gaan

–        toiletbezoek in sporthal dient tot een minimum beperkt te worden

–        wij registreren iedere les welke vrijwilligers/trainers/judoka’s aanwezig zijn

Tot binnenkort op of langs de judomat!