Judo Ryu Rijkse

ALV 2016, 16 november 2016

Op woensdag 16 november jl. vond de Algemene Leden Vergadering 2016 van Judo Ryu Rijkse plaats.

Tijdens deze ALV werd het verslag van de kascommissie toegelicht door Oscar Kempees, onze penningmeester. De conclusie van de controle door de kascommissie voor 2016 is dat de financiële boekhouding van Judo Ryu Rijkse ook het afgelopen jaar weer op een correcte en verantwoorde manier is uitgevoerd. We bedanken Angelique van den Berg en Frank Steemers voor het uitvoeren van deze kascontrole!

Tevens lichtte de penningmeester de jaarrekening 2015/16 toe en werd de begroting voor 2016/17 gepresenteerd. Judo Ryu Rijkse is financieel gezond waarmee een goede basis voor de vereniging gerealiseerd blijft.

Een ander belangrijk onderwerp op de agenda is een aantal bestuurswisselingen:

·        Bianca Stevens heeft zich niet herkiesbaar gesteld als algemeen bestuurslid en beëindigt daarmee haar formele rol in het bestuur van Judo Ryu Rijkse. Bianca, bedankt voor jouw bijdrage aan de vereniging als bestuurslid de afgelopen 3 jaar!

·        Ook Jos van Merode stelt zich niet herkiesbaar voor het bestuur waarmee een einde komt aan een bijdrage van 12 jaar als bestuurslid van onze vereniging. Hij heeft vooral als penningmeester jarenlang de vereniging financieel op het rechte pad gehouden. Het laatste jaar was Jos onze secretaris en heeft hij de vereniging ruim de tijd gegeven om voor opvolging in het bestuur te zorgen. Heel veel dank Jos voor jouw belangrijke bijdrage gedurende vele jaren!! Zowel Jos als Bianca ontvangen een aandenken als dank voor hun bijdragen en we hopen dat we hen nog geregeld mogen begroeten op onze vereniging.

·        We zijn als bestuur erg blij dat Kirsten Maijenburg zich verkiesbaar heeft gesteld voor de functie van secretaris van het bestuur. We kennen Kirsten uiteraard als trainer van Judo Ryu Rijkse en zij is zelf al van jongs af aan betrokken bij onze vereniging. Kirsten, welkom in het bestuur en fijn om jou er als secretaris bij te hebben!

De bestuurswisselingen zijn met ingang van 16 november 2016 van kracht.

Met bovenstaande zijn de belangrijkste punten uit de ALV 2016 weergegeven, we zien er als bestuur naar uit om met deze nieuwe bezetting onze vereniging verder te ondersteunen!

Namens het bestuur Judo Ryu Rijkse,

Egbert Hooijsma