Judo Ryu Rijkse

Wijziging trainingstijd maandagavond m.i.v. januari 2016

WIJZIGING TRAININGSTIJDEN MAANDAGAVOND M.I.V. JANUARI 2016

Beste (ouders/verzorgers van) judoka’s,

Op maandagavond wordt er door een enthousiaste groep onder leiding van Remco Tuinman (back-up Brian Klazema) fanatiek getraind. Er wordt gericht op conditie en techniek getraind met veel aandacht voor Ne-Waza (grondgevecht). Sinds enkele maanden is de maandagavondgroep uitgebreid met ook wat jongere judoka’s die met veel plezier en succes meetrainen!

Daarom hebben wij als bestuur besloten de trainingstijd op de maandagavond te vervroegen naar 19:00 tot 20:00 (in overleg met gemeente). Deze wijziging zal ingaan vanaf januari 2016.

We hopen hiermee (ook qua tijdstip) deze training toegankelijk te houden voor een zo groot mogelijk aantal judoka’s binnen de doelgroep voor deze training!

Met sportieve groet,

Bestuur Judo Ryu Rijkse

Comments
  • After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

  • Monitor Closely 3 nifedipine will increase the level or effect of saquinavir by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism propecia disconts online Several trials examined the effects of oral supplements on gastrointestinal bleeding, and no beneficial effects were observed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *