Over ons

Judo Ryu Rijkse

Op 10 januari 1998 is judovereniging Judo Ryu Rijkse gestart met de eerste judolessen in sporthal de Poortdijk in IJsselstein. Al snel nam het ledenaantal toe en vormde zich een bloeiende vereniging met zo’n 125 leden uit IJsselstein en omstreken. De leeftijd van de leden varieert van 5 tot 50 jaar, maar vooral de jongste jeugd is goed vertegenwoordigd.

Judo Ryu Rijkse staat onder leiding van rijks gediplomeerde judoleraren, is aangesloten bij de JBN (Judo Bond Nederland), NVJJL (Nederlandse Vereniging van Judo- en Jiujitsu Leraren) en heeft zitting in de JBN dangraden examencommissie van JBN Midden Nederland. Er is een gedegen team van (assistent-) trainers, waardoor er veel aandacht is voor de individuele judoka.

Judo Ryu Rijkse wordt geleid door een professioneel opererend bestuur dat bij haar activiteiten ondersteund wordt door een grote groep vrijwilligers.

Visie en doelstellingen

Judo Ryu Rijkse biedt judo onderwijs aan sporters vanaf 5 jaar. Iedereen die op een verantwoorde wijze in staat is om deel te nemen aan de trainingen, is welkom. Centraal staat de eigen identiteit van de vereniging, waarbij alle judoleiders, bestuurs- en commissieleden op vrijwillige basis hun taken uitvoeren.

De judolessen staan in het teken van ontwikkeling op judo technisch vlak. Op een sportieve manier wordt doelgericht gewerkt aan het aanleren en verbeteren van judo technieken. Parallel hieraan vindt de opbouw van conditie en spierkracht plaats. Maar ook gaat veel aandacht uit naar de mentale ontwikkeling en sociaal gedrag.

Judoka’s worden opgeleid om via kyu-graden (wit, geel, oranje, groen, blauw, bruine band) te komen tot een dan-graad (zwarte band 1e dan en hoger).

Voor iedereen is er de mogelijkheid tot het deelnemen aan wedstrijden. Dit vindt plaats van instap niveau tot aan dat van de gevorderde wedstrijdjudoka op nationaal en internationaal niveau. Om dit laatste te bereiken zijn er specifieke wedstrijdtrainingen en is er een samenwerkingsverband met Top Judo Utrecht.

Buiten de judolessen worden er leuke activiteiten georganiseerd, waaronder een kamp.

Bij alle activiteiten zijn plezier, respectvolle omgang met elkaar, verantwoordelijkheidsbesef en leren van elkaar onze uitgangspunten.

Ons motto? Persoonlijke ontwikkeling met de judosport!.

Beleidsplan 2020-2024

Dit beleidsplan vormt de richtlijn op grond waarvan Judo Ryu Rijkse de huidige sterke punten en de toekomstige doelen zoveel mogelijk wil verankeren in een concreet en praktisch uitvoerbaar werkplan.

Zaterdag: Basistraining

10.00 – 11.00 uur                5 t/m 9 jarigen

11.00 – 12.00 uur                15 jaar (gevord.) en ouder

12.00 – 13.00 uur                10 t/m 16 jarigen

Woensdag: Selectie & Senioren

19.00 – 20.00 uur                wedstrijdselectie jeugd
20.00 – 21.00 uur                 vanaf 14 jaar