Tot nader bericht is de judovereniging, i.v.m. de Corona maatregelen, gesloten.

Zodra er meer bekend is wanneer de lessen kunnen beginnen zal dit worden medegedeeld.