Judo Ryu Rijkse

Trainingen in december, januari en februari

Tot nader bericht is de judovereniging, i.v.m. de Corona maatregelen, gesloten.

Zodra er meer bekend is wanneer de lessen kunnen beginnen zal dit worden medegedeeld.